კონტაქტი
  • ელექტრონული ფოსტა: info@gicredit.ge
  • ტელეფონი: 596 10 22 26; 0322 30 62 50;
  • მისამართი: საქართველო, თბილისი , დ.აღმაშენებლის 86