მომხმარებელთა უფლებები

შპს „მიკროსაფინანსო ორგანიზაცია ჯორჯიან ინტერნეიშენალ მისო“სთვის  უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს კლიენტთა უფლებების დაცვა.

შესაბამისად, ორგანიზაცია მუდმივად მზად არის განიხილოს მომხმარებელტა პრეტენზია და შეიმუშავოს ყველანაირი ზომა პრობლემის აღმოსაფხვრელად.

 პრეტენზიის წარდგენა შესაძლებელია:

  • ელექტრონული ფოსტის მეშვეობით : info@gicredit.ge
  • ორგანიზაციის საკონტაქტო ტელეფონზე: 596 10 22 26; 0322 30 62 50;
  • ორგანიზაციის ფილიალში : საქართველო, თბილისი , დ.აღმაშენებლის 86

მომხმარებელთა საჩივრის განხილვის მექანიზმი განსაზღვრულია ორგანიზაციის შიდამარეგლამენტირებელი დოკუმენტით

  ჩამოტვირთეთ
პრეტენზიის ფორმა
   
  ან შეავსეთ ონლაინ
პრეტენზიის ონლაინ ფორმა