სალომბარდო სესხი

სალომბარდო სესხი

სესხები ძვირფასი ლითონის გარანტიით.

 ლარში საპროცენტო განაკვეთი: 1.5% დან , ეფექტური საპროცენტო განაკვეთი 19,85% დან